Jobb


Gjorda jobb:


Nedan ser ni färdiga jobb där vi skyltat upp med bildstöd och tydliggörande på olika skolor.

Det kommer att fyllas på med bilder efter hand.


VÄGVISARE

DÖRRDEKAL

ORIENTERINGSTAVLA I BOCKAD PLÅT

HALLTAVLA

DÖRRSKYLT

HÄNVISNING PÅ DÖRR

MAGNETPLATTOR SOM KAN ANVÄNDAS PÅ WHITEBORD PÅ LEKTONSTID ELLER TILL FRITIDSAKTIVITETER. FINNS OLIKA PAKET SOM BAS + FRITIDS + FÖRSKOLEPAKET

PLÅTSKYLT MED FLER ÖVERSÄTTNINGAR

SORTERINGSKÄRL MED BILD OCH TEXT

ORIENTERINGSTAVLA UTSIDA MED SYMBOLFÖRKLARING OCH AVDELNINGSSKYLTAR

BILDER OCH TEXT TILL HEMKUNSKAP 

MAGNETTAVAL SOM PERSONAL

SJÄLVA VALT UTSEENDE PÅ 

SOM PASSAR DERAS AVDELNINGAR

RASTTAVLOR. MAN KAN VÄLJA MÅTT OCH ÄVEN BYTA UT BILDER EFTER BEHOV.

DÖRRSKYLTAR I A4 OCH A5.

LÄTT ATT BYTA BUDSKAP SJÄLV

AVDELNINGSSKYLT

HÄNVISNINGSSKYLTAR